Nařízení Krajské hygienické stanice

Krajská higienická stanice Plzeňského kraje totiž změnila formu svých opatření a nyní se nejedná o mimořádná opatření podle § 94a zákona o ochraně veřejného zdraví, ale o nařízení podle § 85 uvedeného zákona.