Historie Nezamyslic sahá až do období středověku. První písemné zmínky pochází z doby panování Břetislava I., který roku 1045 daroval tuto ves spolu s dalšími osmnácti břevnovskému klášteru.

„Břevnovští opati zde dali vystavět na místní poměry velký kostel, podle něhož se vesnici ve 14. století říkalo Bílý Kostel – Alba ecclesia,“ dočteme se na stránkách občanského sdružení Lamberská stezka (nebo zde), které je jedním z hlavních iniciátorů založení nového muzea.

Vzhledem k tomu, že byl kostel několikrát přestavěn, můžeme zde najít nejrůznější stavební prvky a slohy. Asi nejvíce upoutá pozornost tzv. sklípková klenba v chrámové lodi, která patří mezi skutečné klenoty architektury.

Rodinná hrobka Lamberků

Od roku 1707 se majiteli Nezamyslic stali Lamberkové, kteří začali kapli sv. Erazima, stojící západně od kostela Nanebevzatí Panny Marie, využívat i k jiným účelům.

„Na počátku 19. století se kaple stala pohřebním místem české větve rodu Lamberků. Souviselo to s rozhodnutím Karla Eugena, knížete z Lamberka (1764-1831), přesídlit ze Salzburku na žichovické panství… Na žichovické panství manželé s sebou přinesli kolem roku 1815 i ostatky svých zemřelých dětí, které kníže dal uložit do nově zřízené hrobky pod kaplí sv. Erazima v Nezamyslicích,“ dočteme se v expozici muzea.

Místo mrtvol muzeum

Nezamyslice mají skutečně bohatou historii a tak není divu, že toužily po vlastním muzeu. Společným úsilím obce, římsko-katolické farnosti a občanského sdružení Lamberská stezka se za finančního přispění Evropské unie podařilo v bývalé márnici vybudovat malé muzeum, které bylo slavnostně otevřeno ve čtvrtek 8. května 2014.

V expozici muzea najdeme řadu zajímavých exponátů, jako například tajemnou Sochu krále, kterou zapůjčila rodina Turků z Frymburku, ocelové srdce zvonu ze zvonice nezamyslického kostela či fragmenty hodinového stroje z věžních hodin.

Nechybí ani staré písemnosti – Pamětní kniha členů bratrstva sv. Panny Barbory z roku 1768 s ozdobným kováním, Kniha ohlášek farnosti Nezamyslice z roku 1854 a mnoho dalších.

Toto malé muzeum je velkým přínosem pro Nezamyslice a okolí. Jednak vhodně doplňuje kostelní areál, a jednak lidem připomíná historii a tradice této překrásné části Klatovska.      

  • Autorem textu je Jan Kaše, který napsal článek: Nezamyslice -  obec s bohatou historií a nově otevřeným muzeem (uveřejněno na www.novinky.cz).       

 

Otevřeno od 1. 6 do 30. 10.

Úterý - Neděle: 10:00 - 16:00

Vstupné:  Celková prohlídka ... 60 Kč

                Děti do 6-ti let ... zdarma ,

               Senioři ... celková prohlídka 30 Kč

Kontakt: Lenka Uhrová tel.: 725 790 961